Vánoční koledy

Purpura

18. září 2012 v 0:00
Tiše a ochotně purpura na plotně
voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, že život mění se v dým.

Snad jenom v podkroví básnici bláhoví
pro ni slzy roní,
hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým.

Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní,
rychle skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo vánoc

Nesem Vám noviny

12. září 2012 v 0:00
Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej obvinula a zavinula,
Jej obvinula a zavinula
plenčičkama.

K němuž to andělé z nebe přisli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili,
Jeho vítali, jeho chválili
dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

Rolničky

11. září 2012 v 0:00
Sláva, už je sníh,
jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní,
jenom táta ztich.
Kouká na syna,
uši napíná...
Co to slyší v rolničkách?
Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky,
kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky,
co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky,
Vánoce a sníh.

Zvonky dětských let,
rozezvoňte svět!
Těm, co už jsou dospělí,
ať je znova pět!
Zvoňte zlehýnka,
stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolničky
v srdci zacinká.

Rolničky, rolničky,
kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky,
co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky,
Vánoce a sníh.

"Nejkrásnější vánoční koledy od beránka"

16. prosince 2011 v 19:02

Já bych rád k Betlému

8. října 2011 v 9:24
Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému,
mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.

Bude žežulička
vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat:
ku-kuku, ku-kuku
zdráv budiž Ježíšku!

Jak jsi krásné, neviňátko

8. října 2011 v 9:23

před Tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kozičky, by zahřály tvé údíčky,
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dují, všeci prozpěvují.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu poručíme.

Chtíc, aby spal

8. října 2011 v 9:20
Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi.
Matka, jenž ponocovala, miláčkovi.

Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
pěje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

Tobě jsem lůžko ustlala, Spasiteli,
tvory k tvé slávě svolala, stvořiteli.

Zasvitl z nebe hvězdy jas v jesličky tvé,
národy všechny světlem svým k Betlemu zve.

Dřímej, to matky žádost jest, holubičko,
v tobě se duše raduje, ó perličko.

Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó lilie, ó fialko, ó růže má,
dřímej má sladká útěcho, zahrádko má.

Labuti má a loutno má, slavíčku můj,
dřímej má harfo líbezná, synáčku můj.

Miláčku spi a zmlkněte, andělové,
před Bohem se mnou klekněte, národové.

Sestoupil v pravdě Boží syn na naši Zem, přinesl spásu,
pokoj svůj, národům všem.

Štědrý večer nastal

16. srpna 2011 v 20:58
Štědrej večer nastal.
Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Panimámo, vstaňte.
Panimámo, vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte.

Panimáma vstala.
Panimáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala.

Tichá noc

12. srpna 2011 v 12:24
Tichá noc, svatá noc.
V spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen Boží láska, ta bdí.

Půjdem spolu do Betléma

10. srpna 2011 v 20:32
Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, ...

Byla cesta, byla ušlapaná -

10. srpna 2011 v 20:31
Byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.

Postřetla ju tam svatá Alžběta,
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?

Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora.

Nechoď sestro, nechoď do kostela,
povídajú, povídajú,
že porodíš syna.

Máš ho zrodit na ty slavné hody,
když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody.

A co by to za novina byla,
kdyby panna, kdyby panna
syna porodila.

Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody.

Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.

Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.
 
 

Reklama
Reklama

Rubriky