Advent

Co znamenají svíčky na adventním věnci a proč má být jedna růžová?

27. listopadu 2016 v 15:08
Samotný název advent pochází ze slova adventus, tedy z latinského výrazu pro příchod. V současné době se advent ustálil na dobu čtyř týdnů před Vánoci, což může trvat 22 až 28 dní.
Každá z adventních nedělí má svůj název - železná, bronzová, stříbrná a zlatá, i když podle mnohých pramenů jsou názvy nedělí až důsledkem komercionalizace svátku. Barvou adventu je fialová (modrá), která symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tyto barvy se též objevují i svíčkách na adventních věncích - tradičních symbolech adventu, které zdobí české domácnosti. Jedna svíce na věnci má však růžovou barvu - ta symbolizuje radost. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.
Kromě adventních věnců zdobily dříve české domácnosti i další, obyčejné věnce. Prosté věnce z různých rostlin měly symbolický význam, většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Do doby adventní patřil půst, a to nejen co se jídla týká. Zakázána byla zábava, pomlouvání i sex. Lidé naopak měli častěji zamířit na mši, kde se zpívaly staročeské roráty ke cti Panny Marie.

"Potože křesťané odvíjeli svůj čas od narození Krista, první adventní nedělí, která letos připadá na 27. listopadu, začíná liturgický rok, jenž se vyznačuje dvojím očekáváním - slavností narození Ježíše Krista (24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). V křesťanských zemích se advent udržuje zhruba od 6. století."

Související obrázek

Letos bude dlouhý advent

Železná neděle letos připadá na 27. listopadu. Na věnci zapalme první fialovou svíčku, která je takzvanou svící proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Někde už se rozsvěcují vánoční stromy a betlémy.
Prvním adventním svátkem je svátek svatého Ondřeje, který slavíme 30. listopadu. S tímto svátkem je spojena tradice lití olova, ze kterého dívky hádaly, jaký bude jejich příští manžel. Vdavekchtivé dívky také chodily vysekávat díru do ledu, v díře pak ve stínech hledaly podobu budoucího ženicha. Nebyl-li led, alespoň klepaly na dveře kurníku, ozval-li se kohout, už se chystaly na svatbu. Slepice pak znamenala odklad

Bronzová neděle pak bude 4. prosince. Na věnci se zapaluje druhá svíce, takzvaná betlémská, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Kromě toho by však dívky měly vyběhnout ven uříznout větvičky stromu či keře, který může do Vánoc rozkvést. Nejčastěji se řežou větvičky třešně, ale třeba i zlatého deště. Větvička, která o Vánocích rozkvete, přinese do vašeho domova štěstí. Děvčatům na vdávání pak předpovídá svatbu.
Ještě v 19. století chodil nejen Mikuláš, ale o dva dny dříve i Barborky. Svobodné dívky i vdané ženy chodily od domu k domu a předváděly výstup ze života sv. Barbory. Dětem pak rozdávaly dárky a těm zlobivým hrozily.

Ano, na Mikuláše nelze zapomenout, protože tento svátek podléhá podobné komercionalizaci jako samotné Vánoce. Mikulášské oslavy se dřív pojily s masopustem, který je spojen s rejdy maškar. Ještě v 18. století chodili v takových průvodech často až čtyři Mikulášové, doprovázení čerty, anděly a řadou neobvyklých masek. Dnes navštěvuje trojice jednotlivé domácnosti a dětem rozdává sladkosti.
Stříbrná neděle připadá letos na 11. prosince. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, které se říká pastýřská. Ta vyjadřuje radost z toho, že postní období pomalu končí a přicházejí slavnostní okamžiky.

Po neděli přijde svátek svaté Lucie, ale Lucky chodívaly od domu k domu už v předvečer svého dne. S velkým nožem vyhrožovaly dětem, které se o adventu nepostily, že jim rozpářou břicha. Hodné děti pak Lucky obdarovaly nějakou maličkostí. Ženy a dívky nesměly v tento den pracovat ani příst.
Poslední neděle před Vánoci, zlatá, pak letos bude 18. prosince. Svíce, která na věnci zbývá, se jmenuje andělská a představuje mír a pokoj.

Advent 2016

2. listopadu 2016 v 21:53
První adventní neděle - železná neděle - 27.11.2016
Druhá adventní neděle - bronzová neděle - 4.12.2016
Třetí adventní neděle - stříbrná neděle - 11.12.2016
Čtvrtá adventní neděle - zlatá neděle - 18.12.2016

Advent 2014

1. října 2014 v 8:00
První adventní neděle - železná neděle - 30.11.2014
Druhá adventní neděle - bronzová neděle - 7.12.2014
Třetí adventní neděle - stříbrná neděle - 14.12.2014
Čtvrtá adventní neděle - zlatá neděle - 21.12.2014
adventní věnce

Adventní kalendář ČT :)

1. prosince 2013 v 10:59
Je to moc pěkně udělané, můžete každý den postupně klikat, až se dostaneme k 24.12.2013 ♥ :)

Advent 2013

5. října 2013 v 13:27
První adventní neděle - železná neděle - 1.12.2013
Druhá adventní neděle - bronzová neděle - 8.12.2013
Třetí adventní neděle - stříbrná neděle - 15.12.2013
Čtvrtá adventní neděle - zlatá neděle - 22.12.2013


Beautiful

Advent 2012

1. října 2012 v 0:00
První adventní neděle (železná neděle) 2.12.2012
Druhá adventní neděle (bronzová neděle) 9.12.2012
Třetí adventní neděle (stříbrná neděle) 16.12.2012
Čtvrtá adventní neděle (zlatá neděle) 23.12.2012
nothing like us

Advent 2011

30. srpna 2011 v 13:39

První adventní neděle - železná neděle - 27.11.2011
Druhá adventní neděle - bronzová neděle - 4.12.2011
Třetí adventní neděle - stříbrná neděle - 11.12.2011
Čtvrtá adventní neděle - zlatá neděle - 18.12.2011

Advent - Čtyři týdny těšení

17. srpna 2011 v 8:09
Advent je období čtyř týdnů před Vánocemi. Letos oslavíme první neděli adventní 30. listopadu, po čtyři neděle zapálíme jednu svíčku na adventním věnci a Vánoce budou zase o kousek blíž.
Z tohoto popisu by se mohlo zdát, že advent je dobou čekání, jakýmsi vakuem, které musíme přečkat, abychom se konečně dobrali dárků a stromečku.

 
 

Reklama